Ein Rhoddwyr

Cnewyllyn Casgliad y Tabernacl yw casgliad preifat bach a drosglwyddwyd i Ymddiriedolaeth y Tabernacl Machynlleth ym 1986.

Ers hynny, cafwyd ychwanegiadau drwy Gymynrodd Nora Gibbs a Mollie Winterburn; Cymynrodd John Davies; Cymdeithas Celf Gyfoes Cymru a llawer o roddwyr ac artistiaid unigol.

 • Ann a Graham Arnold
 • Bwrdd Croeso Cymru
 • Dr R B Bishton
 • Gasgliad CCGC
 • Teledwyr Annibynol Cymru
 • John Davies
 • Sefydliad Calouste Gulbenkian
 • Jeremy Raynham-Kemp
 • Mrs Jessie Malone
 • Cyfeillion y Tabernacl
 • Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth y Tabernacl Machynlleth
 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Syr Kyffin Williams OBE RA
 • Nora Gibbs a Mollie Winterburn

Sbotolau ar y Casgliad

Ymweld â’r Casgliad

Dewch draw!

Ymdrwythwch yn ein hamrywiaeth eang o arddangosfeydd, cyngherddau a digwyddiadau. O’r celfyddydau gweledol i wyliau comedi a cherddoriaeth glasurol, mae yna ddigon i chi ei ddarganfod.

Cynllunio’ch Ymweliad

Dewch yn Gyfaill

Ymunwch â’n Cyfeillion heddiw am newyddion, cynigion a digwyddiadau arbennig.

Cael gwybod sut