Gweithiau Celf Gwreiddiol

Porwch drwy weithiau celf gwreiddiol gan artistiaid cyfoes sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Porwch yma

Dewch draw!

Ymdrwythwch yn ein hamrywiaeth eang o arddangosfeydd, cyngherddau a digwyddiadau. O’r celfyddydau gweledol i wyliau comedi a cherddoriaeth glasurol, mae yna ddigon i chi ei ddarganfod.

Dewch yn Gyfaill

Ymunwch â’n Cyfeillion heddiw am newyddion, cynigion a digwyddiadau arbennig.

Cael gwybod sut

Cefnogwch ni

Helpwch ni i barhau i rannu arddangosfeydd a digwyddiadau o’r radd flaenaf.

Cael gwybod sut

Ar gyfer Teuluoedd

Dewch i grwydro’r arddangosfeydd mewn saith oriel gelf a darganfod y Tabernacl – ein neuadd gyngerdd mewn hen gapel sydd wedi’i drawsnewid. Mae’r Tabernacl yn agored i edrych o gwmpas pan na fydd digwyddiadau’n cael eu cynnal – gallwch hyd yn oed fentro ar y llwyfan!

Gŵyl Machynlleth

Ein dathliad blynyddol o gerddoriaeth a diwylliant Cymreig a rhyngwladol.

Cael gwybod mwy