Dewch â’ch gweithiau ar gyfer y gystadleuaeth yr wythnos hon:
Dydd Llun i ddydd Gwener, 10am tan 4pm

Ein penblwydd yn 40

Ymunwch â ni drwy gydol y flwyddyn wrth i ni ddathlu 40 mlynedd ers i Andrew Lambert brynu Y Tabernacl i’w drawsnewid yn ganolfan i’r celfyddydau perfformio.

Gweithiau Celf Gwreiddiol

Porwch drwy weithiau celf gwreiddiol gan artistiaid cyfoes sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Porwch yma

Dewch draw!

Ymdrwythwch yn ein hamrywiaeth eang o arddangosfeydd, cyngherddau a digwyddiadau. O’r celfyddydau gweledol i wyliau comedi a cherddoriaeth glasurol, mae yna ddigon i chi ei ddarganfod.

Dewch yn Gyfaill

Ymunwch â’n Cyfeillion heddiw am newyddion, cynigion a digwyddiadau arbennig.

Cael gwybod sut

Cefnogwch ni

Helpwch ni i barhau i rannu arddangosfeydd a digwyddiadau o’r radd flaenaf.

Cael gwybod sut

Ar gyfer Teuluoedd

Dewch i grwydro’r arddangosfeydd mewn saith oriel gelf a darganfod y Tabernacl – ein neuadd gyngerdd mewn hen gapel sydd wedi’i drawsnewid. Mae’r Tabernacl yn agored i edrych o gwmpas pan na fydd digwyddiadau’n cael eu cynnal – gallwch hyd yn oed fentro ar y llwyfan!

Gŵyl Machynlleth

Ein dathliad blynyddol o gerddoriaeth a diwylliant Cymreig a rhyngwladol.

Cael gwybod mwy