Mae MOMA a’r Tabernacl Machynlleth yn cael eu perchnogi a’u rhedeg gan ymddiriedolaeth elusennol annibynnol ac rydyn ni’n dibynnu’n helaeth ar haelioni rhoddion gan ymwelwyr, busnesau ac ymddiriedolaethau i helpu i ariannu ein gwaith.

Ar adeg pan fydd mynediad i’r celfyddydau’n bwysicach nag erioed, drwy ein cefnogi byddwch yn helpu i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu llwyfan hanfodol lle y gall artistiaid a cherddorion arddangos eu gwaith. Byddwch hefyd yn helpu i sicrhau ein bod yn gallu cadw ein horielau’n ddi-dâl i bawb gael ymweld â nhw.

Dewch yn Gyfaill

Ymunwch â’n Cyfeillion heddiw am newyddion, cynigion a digwyddiadau arbennig.

Cael gwybod mwy

Gallwch ein cefnogi drwy:

Arhoswch gyda Ni

Estynnwch eich ymweliad drwy archebu gwyliau bach yn ein bwthyn hunanddarpar cyfforddus, Ysgubor Newydd.

Cael gwybod mwy

Ein Cyllidwyr

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n prif gyllidwyr a chefnogwyr:

Cyngor Celfyddydau

Elusennau Garthgwynion

Canolfan Paul Mellon ar gyfer Astudiaethau Celfyddyd Prydain

Cyngor Sir Powys

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru

Ymddiriedolaeth y Teulu Lambert

Ymddiriedolaeth Margaret Owen

Llywodraeth Cymru

Siop Ar-lein

Porwch drwy ein gweithiau celf, printiau, llyfrau a chardiau cyfarch. I gyd bellach ar gael i’w prynu ar-lein

Dechrau siopa rŵan

Twrio drwy’r Casgliad

Twriwch drwy ein casgliad cynyddol o dros 400 o weithiau sy’n canolbwyntio ar artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Twriwch

Darganfod ein hanes

Darllenwch am ein hanes o 1984 hyd heddiw.

Cael gwybod mwy