Rydyn ni ar gau

Ar hyn o bryd mae MOMA a’r Tabernacl ar gau’n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Edrychwch yn ôl fan hyn am gyhoeddiadau a byddwn yn rhoi gwybod i chi ddyddiad ein hailagor cyn gynted ag y gallwn.

Arddangosfeydd Cyfredol

Gweld pob arddangosfa

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar hyn o bryd

Dewch yn ôl yn fuan, neu cofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Siop Ar-lein

Porwch drwy ein gweithiau celf, printiau, llyfrau a chardiau cyfarch. I gyd bellach ar gael i’w prynu ar-lein

Dechrau siopa rŵan

Dewch yn Gyfaill

Ymunwch â’n Cyfeillion heddiw am newyddion, cynigion a digwyddiadau arbennig.

Cael gwybod mwy

Cymwynaswyr yr Ŵyl

Dewch yn Gymwynaswr a rhoi i Ŵyl Machynlleth y gefnogaeth ariannol hanfodol sydd ei angen arni.

Cael gwybod mwy

Arhoswch gyda ni

Estynnwch eich ymweliad drwy archebu gwyliau bach yn ein bwthyn hunanddarpar cyfforddus, Ysgubor Newydd.

Cael gwybod mwy