• Popeth
  • Cyngherddau
  • Gŵyl
  • Drama
  • Araith

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar hyn o bryd

Dewch yn ôl yn fuan, neu cofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Ein Penblwydd yn 40

Ymunwch â ni drwy gydol y flwyddyn wrth i ni ddathlu 40 mlynedd ers i Andrew Lambert brynu Y Tabernacl i’w drawsnewid yn ganolfan i’r celfyddydau perfformio.

Ein Digwyddiadau

Gŵyl Machynlleth

Ymunwch â ni ar gyfer Gŵyl Machynlleth, ein dathliad blynyddol o gerddoriaeth a diwylliant Cymreig a rhyngwladol.

Cael gwybod mwy

Arhoswch gyda Ni

Estynnwch eich ymweliad drwy archebu gwyliau bach yn ein bwthyn hunanddarpar cyfforddus, Ysgubor Newydd.

Cael gwybod mwy

Siop Ar-lein

Porwch drwy ein gweithiau celf, printiau, llyfrau a chardiau cyfarch. I gyd bellach ar gael i’w prynu ar-lein

Dechrau siopa rŵan