Mae gwirfoddolwyr MOMA a’r Tabernacl yn ganolog i’n gwaith.

Hebddynt, allen ni ddim cynnal ein harddangosfeydd a chyngherddau. Ar hyn o bryd mae gynnon ni tua 40 o wirfoddolwyr sy’n gweithio fel cynorthwywyr oriel a stiwardiaid cyngerdd.

Rydym yn hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth.

Dewch yn Gyfaill

Ymunwch â’n Cyfeillion heddiw am newyddion, cynigion a digwyddiadau arbennig.

Cael gwybod sut

Dewch yn gymwynaswr

Dewch yn Gymwynaswr a rhoi i Ŵyl Machynlleth y gefnogaeth ariannol hanfodol sydd ei angen arni.

Cael gwybod mwy

Twrio drwy’r Casgliad

Twriwch drwy ein casgliad cynyddol o dros 400 o weithiau sy’n canolbwyntio ar artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Twriwch

Arddangosfeydd

Ymdrwythwch mewn gweithiau celf gan artistiaid modern a chyfoes sydd ar ddangos ar draws ein saith oriel gelf.

Gweld arddangosfa