Mae ein saith gofod arddangos yn cynnwys oriel a neilltuir i ddangos Casgliad y Tabernacl a gofod arbennig i gerfluniau. Mae Oriel y Cyntedd hefyd yn gartref i’n caffi a gallwch fwynhau arddangosfeydd yn y gofod yma wrth gael blas ar rywbeth i’w fwyta a’i yfed.

Mae nifer helaeth o’r arddangosfeydd yn cael eu neilltuo i artistiaid sy’n byw yng Nghymru ac yn aml bydd eu gwaith ar werth. Mae bob amser rywbeth newydd i’w fwynhau gyda’r arddangosfeydd yn newid yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.

Amgueddfa achrededig yw MOMA ac ochr yn ochr â’n cefnogaeth i artistiaid newydd a blaenllaw o Gymru, byddwn yn cynnal arddangosfeydd o bwys.

Arddangosfeydd Cyfredol

Ymdrwythwch mewn gweithiau celf gan artistiaid modern a chyfoes sydd ar ddangos ar draws ein saith oriel gelf.

Pori drwy'r arddangosfeydd

Twrio drwy’r Casgliad

Porwch drwy ein casgliad cynyddol o dros 400 o weithiau sy’n canolbwyntio ar artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Twriwch