Rheolir MOMA a’r Tabernacl Machynlleth gan dîm bach o staff ymroddgar.

Raymond Jones

Gweinyddwr

Eirlys Pugh

Swyddog Cyllid

Robert Price

Cynorthwyydd Gweinyddol ac Arddangosfeydd

Peter Roberts

Technegydd

Aelodau eraill o'r tîm

Mae ein Sefydlydd ac Ymddiriedolwraig Ruth Lambert yn helpu i oruchwylio ein rhaglen arddangosfeydd. Bydd sawl curadur gwadd hefyd yn cydweithio â ni bob blwyddyn.

Cefnogir tîm y staff gan Fwrdd Ymddiriedolwyr ymrwymedig, thîm teyrngar o wirfoddolwyr a Joan Jones, ein glanhawr ymroddedig.

Ein Hanes

Ym 1984 prynodd ein sefydlydd Andrew Lambert hen gapel Wesleyaidd y Tabernacl.

Cael gwybod mwy

Beth sy’ ymlaen

O arddangosfeydd celfyddyd weledol i gerddoriaeth glasurol a sgyrsiau am hanes i weithdai creadigol, mae digon i’w ddarganfod yn MOMA a’r Tabernacl, Machynlleth.

Gweld beth sydd ymlaen