Rheolir MOMA a’r Tabernacl Machynlleth gan dîm bach o staff ymroddgar.

Emily Bartlett

Rheolwr Gyfarwyddwr

Raymond Jones

Gweinyddwr

Eirlys Pugh

Swyddog Cyllid

Robert Price

Cynorthwyydd Gweinyddol

Peter Roberts

Technegydd a Gofalwr yr Amgueddfa

Aelodau eraill o'r tîm

Mae ein Sefydlydd ac Ymddiriedolwraig Ruth Lambert yn helpu i oruchwylio ein rhaglen arddangosfeydd. Bydd sawl curadur gwadd hefyd yn cydweithio â ni bob blwyddyn.

Cefnogir tîm y staff gan Fwrdd Ymddiriedolwyr ymrwymedig, thîm teyrngar o wirfoddolwyr a Joan Jones, ein glanhawr ymroddedig.

Ein Hanes

Ym 1984 prynodd ein sefydlydd Andrew Lambert hen gapel Wesleyaidd y Tabernacl.

Cael gwybod mwy

Beth sy’ ymlaen

O arddangosfeydd celfyddyd weledol i gerddoriaeth glasurol a sgyrsiau am hanes i weithdai creadigol, mae digon i’w ddarganfod yn MOMA a’r Tabernacl, Machynlleth.

Gweld beth sydd ymlaen