Ymunwch â ni fel un o Gyfeillion y Tabernacl a gallwch helpu i gefnogi ein gwaith am gyn lleied â £18 y flwyddyn.

Drwy ddod yn Gyfaill byddwch yn cyfrannu i gynnal MOMA a’r Tabernacl fel canolfan neilltuol i’r celfyddydau, p’un a ydych yn byw yn lleol neu’n ymweld o bellach i ffwrdd.

Lleiafswm yw’r cyfraddau tanysgrifio i’r Cyfeillion isod ac mae croeso bob amser i roddion ychwanegol.

Fel Cyfaill, byddwch yn derbyn cylchlythyrau chwarterol am arddangosfeydd, sgyrsiau a chyngherddau sydd ar ddod ynghyd â gwahoddiadau arbennig i agoriadau arddangosfeydd. Byddwch hefyd yn cael gostyngiad ar docynnau tymor i’r Ŵyl, gwahoddiadau i gynulliadau cymdeithasol a gostyngiadau yn y siop ar-lein. Ac os ydych chi am gyfranogi’n fwy o’n gwaith, ceir cyfle i helpu gyda digwyddiadau codi arian ac mae llawer o’n Cyfeillion hefyd yn gwirfoddoli gyda ni.

Y Tabernacl

Mwynhewch gyngherddau, sgyrsiau, dramâu a digwyddiadau llenyddiaeth yn yr unig ganolfan ym Machynlleth sydd wedi’i neilltuo’n arbennig i gyngherddau.

Pori Digwyddiadau

Orielau Celf

Ymdrwythwch mewn gweithiau celf gan artistiaid modern a chyfoes sydd ar ddangos ar draws ein saith oriel gelf.

Pori drwy'r arddangosfeydd

Gwirfoddoli

Rhowch o’ch amser, cwrdd â phobl newydd a dod yn agosach i’n harddangosfeydd a digwyddiadau drwy ddod yn wirfoddolwr.

Cael gwybod mwy

Enwi Sedd

Cefnogwch ein gwaith wrth gymryd eich sedd yn y Tabernacl gyda’n cynllun Corau Gwaddol.

Cael gwybod mwy