Disgrifiad

Un tro cawson ni wŷs gan Peter Prendergast: roedden ni i fod i yrru i fyny i’w gartref ger Bangor. Yn fan’no yn ei ardd, a edrychai draw dros y Fenai, roedd yna îsl. Ac yn pwyso ar yr îsl roedd y paentiad  a ddewiswyd ganddo i ni ei brynu i’w gynrychioli yn y Casgliad…

Doedd y ffaith doedd gynnon ni ddim arian i dalu amdano yn poeni iot arno. Dyma Gyfeillion y Tabernacl yn dod i’n hachub yn syth (fel y maent wedi’i wneud lawer tro) a daeth y gwaith pwysig hwn yn eiddo i ni, fel drwy hud a lledrith. Derbynion ni’r gwaith arlunio ar gyfer y paentiad yn rhodd gan yr artist yn nes ymlaen.


Darganfod mwy

Mae gan Peter Prendergast 2 gwaith ar-lein

Porwch destunau tebyg: Tirlun

Mae gennym 155 Paentiadau ar-lein.