Disgrifiad

Ychydig yn ddiweddarach, dyma Mervyn yn fy nghyflwyno i Josef Herman y bues i’n ymweld ag ef yn ei gartref yn Kensington. Yn ei ystafell fwyta, rwy’n cofio gweld paentiad olew trawiadol o Ddwyrain Ewrop, yn llawn lliw ac egni, a Josef yn dweud, “Rhaid i mi gadw hwnnw i’r teulu – does gen i bron dim byd ar ôl.”

Aethon ni’n dau i fyny’r grisiau ac ar y landin hongiai paentiad – ‘Y Glöwr”.

Dywedais fod arna i eisiau rhywbeth i Gymru a dyma fo’n ei dynnu oddi ar y wal a chyn pen dim ni oedd biau’r llun.

Ruth Lambert. Mawrth 2021


Darganfod mwy

Mae gan Josef Herman 2 gwaith ar-lein

Porwch destunau tebyg: Diwydiannol Pobl Portread

Mae gennym 87 Darluniau a Dyfrlliwiau ar-lein.