Ymddiriedolwyr

Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth, ymrwymiad ac arbenigedd a gynigir gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr:

Philip Lambert
Cadeirydd

Sally Marshall

Heledd Wyn Hardy

Eirlys Stoddard

Dennis Jones


Ein Hanes

Darllenwch am ein hanes o 1984 hyd heddiw.

Cael gwybod mwy

Beth sy’ ymlaen

O arddangosfeydd celfyddyd weledol i gerddoriaeth glasurol a sgyrsiau am hanes i weithdai creadigol, mae digon i’w ddarganfod yn MOMA a’r Tabernacl, Machynlleth.

Pori digwyddiadau

Twrio drwy’r Casgliad

Twriwch drwy ein casgliad cynyddol o dros 400 o weithiau sy’n canolbwyntio ar artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Twriwch