Cefnogwch ni drwy gyfrannu heddiw - diolch.

Fel ymddiriedolaeth elusennol annibynnol mae MOMA a’r Tabernacl yn dibynnu’n helaeth ar y rhoddion a wneir gan ymwelwyr â’n harddangosfeydd a digwyddiadau.

Heddiw’n fwy nag erioed mae’r cyfraniadau hyn o’r pwys mwyaf wrth ein helpu i ddiogelu ein dyfodol.

Rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd, mawr a mân, a chyda’r rhoddion hyn gallwn barhau i rannu a chynnal arddangosfeydd a digwyddiadau ym maes y celfyddydau perfformio sydd o’r radd flaenaf.

Beth sy’ ymlaen

O arddangosfeydd celfyddyd weledol i gerddoriaeth glasurol a sgyrsiau am hanes i weithdai creadigol, mae digon i’w ddarganfod yn MOMA a’r Tabernacl, Machynlleth.

Pori digwyddiadau

Arhoswch gyda Ni

Estynnwch eich ymweliad drwy archebu gwyliau bach yn ein bwthyn hunanddarpar cyfforddus, Ysgubor Newydd.

Cael gwybod mwy