Mae ein Cynllun Corau Gwaddol eisoes wedi’i gefnogi’n dda, gyda llawer o unigolion wedi rhoi sedd yn eu henwau eu hunain neu yn enw anwylyd y maen nhw am ei gofio.

Pan fyddwch yn prynu sedd gôr, bydd plac pres â'ch enw arno, neu enw’r person rydych yn ei goffáu, yn cael ei osod ar gefn y sedd yr ydych chi wedi’i dewis. Bydd y manylion hyn hefyd yn cael eu hychwanegu at ein Llyfr Gwaddolion Côr.

Drwy enwi sedd rydych yn helpu i gyfrannu at gynnal MOMA a’r Tabernacl fel canolfan neilltuol i’r celfyddydau. Rydych chi hefyd yn ein helpu i gadw’r orielau’n ddi-dâl i ymwelwyr ac i gefnogi artistiaid gweledol a cherddorion newydd a blaenllaw.

Dim ond £250 yw’r ffi i’n cefnogi drwy Waddol Côr. Lleiafswm yw hwn ac mae croeso bob amser i roddion ychwanegol.

I drafod Gwaddol Côr yn fanylach, ffoniwch ein Gweinyddwr Ray Jones ar 01654 703355.

Gallwch hefyd brynu eich Gwaddol Côr ar-lein. Unwaith i chi wneud hyn, byddwn mewn cysylltiad i drafod lleoliad eich sedd ac i bwy y mae’ch gwaddol wedi’i gyflwyno.

Cymwynaswyr yr Ŵyl

Dewch yn Gymwynaswr a rhoi i Ŵyl Machynlleth y gefnogaeth ariannol hanfodol sydd ei angen arni.

Cael gwybod mwy