Credwn fod gan ein cymunedau lleol a’n hymwelwyr yr hawl i fwynhau gweithgareddau ym maes y celfyddydau gweledol a pherfformio a gyflwynir yma yn harddwch Bro Ddyfi. Drwy gofio amdanom yn eich ewyllys gallwch wneud byd o wahaniaeth i’n gwaith a sicrhau y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn parhau i’w fwynhau.

Boed yn fawr neu’n fân, mae pob rhodd a adewir mewn ewyllysiau’n hollbwysig wrth helpu i ddiogelu ein dyfodol.

Os ydych am drafod gadael rhodd i ni yn eich ewyllys, ffoniwch ein Gweinyddwr Ray Jones ar 01654 703355.

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn siarad â chyfreithiwr ac yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn eich ewyllys i wneud yn siŵr fod eich rhodd yn ein cyrraedd:

Ymddiriedolaeth y Tabernacl Machynlleth
Rhif Elusen Gofrestredig: 517426
Y Tabernacl, Heol Penrallt, Machynlleth, SY20 8AJ

Dewch yn Gyfaill

Ymunwch â’n Cyfeillion heddiw am newyddion, cynigion a digwyddiadau arbennig.

Cael gwybod mwy

Enwi Sedd

Cefnogwch ein gwaith wrth gymryd eich sedd yn y Tabernacl gyda’n cynllun Corau Gwaddol.

Cael gwybod mwy

Cymwynaswyr yr Ŵyl

Dewch yn Gymwynaswr a rhoi i Ŵyl Machynlleth y gefnogaeth ariannol hanfodol sydd ei angen arni.

Cael gwybod mwy

Apêl Codi Arian Glasfryn

Helpwch i ddiogelu dyfodol Casgliad y Tabernacl drwy roi i apêl codi arian Glasfryn sydd â’r nod o gwblhau storfa newydd i weithiau celf.

Cael gwybod mwy

Arddangosfeydd

Ymdrwythwch mewn gweithiau celf gan artistiaid modern a chyfoes sydd ar ddangos ar draws ein saith oriel gelf.

Pori drwy'r arddangosfeydd