8 diwrnod ym mis Awst

Yn digwydd dros 8 diwrnod bob mis Awst, dyma gyfle i ymdrwytho mewn gwledd o gerddoriaeth draddodiadol a chlasurol, ochr yn ochr â sgyrsiau, dosbarthiadau meistr, gweithdai, darlleniadau ac arddangosfeydd yng Ngŵyl Machynlleth.

Y cwbl wedi’i leoli yn Nyffryn Dyfi yn ei holl ogoniant, gallwch hefyd fynd am dro yn y bryniau neu ymlwybro o gwmpas y siopau a chaffis lleol.

Cyfarwyddwyr Artistig yr Ŵyl yw Julius Drake ( Y Rhaglen Ryngwladol) a Dennis Jones (Y Rhaglen Gymreig) a chynhyrchir yr Ŵyl gan dȋm staff y Tabernacl.

Cymwynaswyr yr Ŵyl

Dewch yn Gymwynaswr a rhoi i Ŵyl Machynlleth y gefnogaeth ariannol hanfodol sydd ei angen arni.

Cefnogwch ni

Helpwch ni i barhau i rannu arddangosfeydd a digwyddiadau o’r radd flaenaf.

Cael gwybod mwy

Edrych ar MOMA Ar-lein