NEILLTUWCH Y DYDDIAD

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Gŵyl 2023 yn cael ei chynnal rhwng 20-27 Awst.

Bydd rhaglen yr Ŵyl yn cael ei chyhoeddi ar-lein yn fuan felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac wedi tanysgrifio i’n rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf.

Yn y cyfamser, edrychwch ar ein rhaglen 2022 isod, gan gynnwysyn cynnwys Gwobr Glyndŵr 2022, ein Darlith Hallstatt flynyddol; y cyngerdd côr meibion bythol poblogaidd, noson Affricanaidd, a diweddglo gwych i'r Ŵyl.

Cymwynaswyr yr Ŵyl

Dewch yn Gymwynaswr a rhowch y gefnogaeth ariannol hanfodol sydd ei hangen ar Ŵyl Gŵyl Machynlleth.

Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth Ŵyl

Edrych ar MOMA Ar-lein