Gŵyl 2022: 21-28 Awst

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi Rhaglen Gŵyl Machynlleth 2022.

Yn dilyn ein rhaglen lai yn 2021 rydym yn gyffrous i groesawu cynulleidfaoedd yn ôl i Ŵyl lawn o gerddoriaeth, hanes a diwylliant ym mis Awst.

Mae’r rhaglen yn cynnwys Gwobr Glyndŵr 2022, ein Darlith Hallstatt flynyddol; y cyngerdd côr meibion bythol poblogaidd, noson Affricanaidd, a diweddglo gwych i'r Ŵyl.

Bydd tocynnau tymor ar gael ar ein gwefan neu o galleriau MOMA Machynlleth o ddydd Sadwrn 26 Chwefror 2022.

Dewch o hyd i groeso gan ein Cyfarwyddwyr Artistig a manylion llawn y rhaglen isod.

Croeso Yn Ôl

Croeso i Ŵyl Machynlleth 2022. Mae wedi bod yn amser anodd iawn dros y ddwy flynedd diwethaf, ond gobeithiwn y bydd yr Ŵyl eleni yn ei hôl yn ei holl anterth. Mae’n draddodiad bod blas Cymreig i dridiau cyntaf yr Ŵyl nes i Julius Drake gymryd yr awenau ar gyfer ail ran yr wythnos.

Rydyn ni’n dechrau’r wythnos gyda’r Gymanfa Ganu ar y nos Sul gyntaf, cyn croesawu’r teulu Kwok ar gyfer ein Cyngerdd canol dydd ar y dydd Llun. Bydd y tair chwaer Kwok yn saff o greu tipyn o gynnwrf gyda’u rhaglen syfrdanol ar y piano. Mae’r tair yn adnabyddus yng Nghymru a hwythau wedi ennill gwobrau pwysig yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Nos Lun, gwelir tri unawdydd yn dod at ei gilydd i gyflwyno noson i’w chofio i ni. Enillwyr cenedlaethol yw Robyn Lyn, Gwawr Edwards a Trystan Lewis ill tri, ac mae’n argoeli bod yn noson wych. Eleni rydyn ni’n cynnwys cyngerdd hwyrnos ar y nos Lun yng nghwmni’r delynores Siân James, sy’n ymuno â ni gyda rhaglen o gerddoriaeth werin draddodiadol yng ngolau cannwyll.

Mae Ben Dant yn dychwelyd ar gyfer cyngerdd amser cinio i’r plant ar y dydd Mawrth gan rannu straeon am ei anturiaethau ar y Saith Fôr. Bydd y nos Fawrth yn gweld Cantorion Gogledd Cymru yn eu holau o dan arweiniad Aled Edwards ynghyd â Steffan Lloyd Owen ac Aneira Evans.

Disgwyliwn y bydd tocynnau’n gwerthu’n sydyn iawn ar gyfer y rhaglen eleni ac felly rydyn ni’n argymell eich bod yn prynu’ch tocynnau’n gynnar rhag cael eich siomi ac i gefnogi’r Ŵyl anhygoel yma.

Dw i’n falch iawn bod Julius Drake a finnau’n gallu dod â’r fath dalent i berfformio yn y ganolfan wych yma. Hir y parhaed.

Dennis Jones

Croeso!

Pleser o’r mwyaf yw croesawu cynulleidfaoedd yn ôl i Ŵyl Machynlleth. Ar ôl dwy flynedd lle bu amhariadau digynsail, mae gynnon ni andros o raglen ddifyr ar y gweill i chi!

Mae’n cynnwys yr ymweliadau cyntaf â Machynlleth i rai o gewri byd cerddoriaeth: Elisabeth Leonskaja yn chwarae Beethoven, Viktoria Mullova’n perfformio Schubert, Takemitsu, Beethoven a Pärt a Mark Padmore yn cymryd rhan mewn dau gyngerdd yn canu caneuon gan Schumann, Vaughan Williams a Fauré.

Yr un mor bwysig yw cael croesawu rhai hen ffrindiau yn eu holau, gan gynnwys y tenor mawr o Gymru, Dennis O’Neill a fydd yn arwain dosbarth meistr poblogaidd yr Ŵyl yn y Tanerdy, a Phedwarawdau Llinynnol Wihan a Navarra.

Pleser arbennig i ni yw’r cyfle i gyflwyno rhai doniau ifainc o’r radd flaenaf i gynulleidfaoedd Machynlleth. Mae’r soprano Natalya Romaniw, sy’n enedigol o Abertawe, yn prysur ennill ei phlwy ym myd yr opera a phianydd ugain oed hynod dalentog o’r Iseldiroedd yw Nicola Meeuwsen.

Newydd-ddyfodiad ifanc arall i’r Ŵyl yw’r soddgrythor disglair Abel Selaocoe y mae ei berfformiadau trydanol yn symud yn ddiymdrech rhwng teyrnasoedd cerddoriaeth glasurol, jazz a cherddoriaeth fyd.

Mewn fawr o dro mae’r ddau gyngerdd hwyrnos yng ngolau cannwyll ar y nos Wener a nos Sadwrn wedi dod yn boblogaidd ac eleni maent yn cynnwys yr anhygoel Lourdes Fernández a’i chwmni dawns Fflamenco a sŵn godidog Elysium Brass. Bydd Lourdes a’i dawnswyr hefyd yn cynnal dosbarth meistr am ddim yn y dre i bawb ei fwynhau.

Yn olaf, dyma’ch rhybuddio y bydd actor crwydrol yn y dre…

Bydd Niall Cusack yn darllen straeon byrion gan Dylan Thomas mewn gwahanol siopau a chanolfannau ar hyd y stryd fawr. Cyfarwydd hollol feistrolgar yw Neil. Gall hud a lledrith geiriau Dylan Thomas ond ychwanegu at ein dathliad wythnos ar ei hyd o rym cerddoriaeth.

Julius Drake

Amserlen Gŵyl Machynlleth Festival

Festival 2022 Timetable

Cymwynaswyr yr Ŵyl

Dewch yn Gymwynaswr a rhowch y gefnogaeth ariannol hanfodol sydd ei hangen ar Ŵyl Gŵyl Machynlleth.

Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth Ŵyl

Edrych ar MOMA Ar-lein