Manylion yr Ystafell

Wedi’u lleoli yn yr Hen Danerdy, mae trawstiau’r nenfwd a lloriau cerrig a phren yr orielau hyn yn creu naws syfrdanol ar gyfer derbyniadau a dathliadau. Gellir hefyd osod seddau dros dro ar gyfer perfformiadau cerddoriaeth agosatoch yn y gofodau hyn.

 

 • Lle i 40 (yn eistedd) – 100 (ar eu traed)

Cyfleusterau:

 • System PA Gludadwy sy’n addas i lefaru
 • Taflunydd Digidol a Sgrȋn
 • Teledu Sgrȋn Wastad a chwaraeydd DVD
 • Gliniadur
 • Darllenfa
 • Byrddau a Chadeiriau
 • Stondinau Cerddoriaeth

Yn berffaith i:

 • Derbyniadau
 • Sgyrsiau
 • Darlleniadau
 • Perfformiadau Acwstig Bach

Llogi'r Ganolfan: Cysylltwch â ni