Manylion yr Ystafell

Mae Oriel y Cyntedd â’i thrawstiau o goed derw yn dyblu fel ein caffi yn ystod y dydd a’n bar ar gyfer digwyddiadau gyda’r nos. Gyda’i chyfleusterau cegin, dyma’r lle delfrydol hefyd i grwpiau lleol ei ddefnyddio ar gyfer eu cynulliadau, cyfarfodydd, sgyrsiau a chyflwyniadau.

 

 • Lle i 40 o bobl (digwyddiadau gyda lluniaeth) – 50 (digwyddiadau eraill lle mae pawb yn eistedd

 

Cyfleusterau:

 • System PA Gludadwy sy’n addas i lefaru
 • Taflunydd Digidol a Sgrȋn Gludadwy
 • Gliniadur
 • Teledu Sgrȋn Wastad a chwaraeydd DVD
 • Piano Unionsyth
 • Byrddau a Chadeiriau
 • Darllenfa
 • Stondinau Cerddoriaeth
 • Mynediad i Gegin

 

Yn berffaith i:

 • Cyfarfodydd
 • Sgyrsiau a Darlleniadau
 • Derbyniadau
 • Cyflwyniadau
 • Perfformiadau Acwstig Bach

Llogi'r Ganolfan: Cysylltwch â ni