Manylion yr Ystafell

Mae gan adeilad addasedig y Tabernacl lwyfan ac acwsteg berffaith, gyda lle i hyd at 325 o bobl eistedd yn y corau pinwydd pyg gwreiddiol. Mae’r cyntedd cyfagos â’i thrawstiau o goed derw yn gartref i’r bar yn yr egwyl ac mae ystafelloedd gwisgo ar gael i ddynion a merched ar wahân, ynghyd ag ystafell werdd.

 • Lle i 325 o bobl eistedd

 

Cyfleusterau:

 • Piano Cyngerdd Steinway Model B
 • Organ Drydan
 • Goleuadau Llwyfan LED gyda Desg Reoli Jester
 • System sain sy’n addas i lefaru
 • Darllenfa; Gliniadur
 • Taflunydd a Sgrȋn Ddigidol
 • Meicroffonau Llaw a Radio
 • Stondinau Cerddoriaeth
 • Cadeiriau

 

Yn berffaith i:

 • Cyngherddau a Pherfformiadau
 • Sesiynau Ymarfer
 • Sgyrsiau a Darlithoedd
 • Cynadleddau
 • Clyweliadau ac Arholiadau Cerddoriaeth
 • Ffilmio

Llogi'r Ganolfan: Cysylltwch â ni