Mike Parker

Yr awdur a’r darlledwr, Mike Parker, sy’n derbyn Gwobr Owain Glyndŵr eleni am Gyfraniad Neilltuol i’r Celfyddydau yng Nghymru.

Ganed Mike yn Birmingham ond ar ôl ysgrifennu’r Rough Guide to Wales cyntaf fe’i hysbrydolwyd i’r fath raddau nes iddo godi gwreiddiau i fyw yma. Mae wedi cael gyrfa amrywiol a’i gwelodd ar un adeg yn gweithio fel digrifwr stand-yp. Mae Cymru wedi bod yn awen, yn gariad ac yn artaith iddo, rhywbeth y mae wedi ymdrin ag o ar y teledu a’r radio ac mewn llyfrau fel Neighbours from Hell? Real Powys, The Greasy Poll a’i gyfrol ddiweddaraf, On The Red Hill, a ddisgrifiwyd yn y Guardian gan Simon Callow fel llyfr “rhyfeddol, uchelgeisiol, amlhaenog”. Mae Mike yn byw gyda’i bartner, Peredur ger Darowen.

Bydd yr awdur Manon Steffan Ros yn siarad am Mike ac yn cyflwyno’r wobr.

 

Cael Tocynnau:

Ein gobaith yw y bydd yn bosibl croesawu aelodau’r gynulleidfa i’r Tabernacl ar gyfer y digwyddiadau byw a gynhelir yno. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, fe ymddengys oherwydd cadw pellter cymdeithasol efallai y bydd niferoedd y gynulleidfa’n llai nag arfer. Bydd tocynnau felly yn cael eu dyrannu drwy raffl.

O 10yb ddydd Llun 12 Gorffennaf tan 4yp ddydd Llun 19 Gorffennaf, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn raffl ar gyfer tocynnau gan ddefnyddio’r botwm ‘YN MYND’ ar y dde.

Tocynnau £10

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein Cwestiynau Cyffredin am y raffl cyn i chi wneud cais am docynnau.

I’r rheini nad ydynt yn llwyddiannus wrth sicrhau tocynnau, byddant hefyd ar gael i wylio’r digwyddiad hwn ar-lein am 7.30yh nos Wener 6 Awst.

Darllen Mwy

Gwybodaeth am yr Ŵyl:

Cael gwybod mwy am Ŵyl Machynlleth a darllen ein Cwestiynau Cyffredin yn ei chylch.

Gweld Gwybodaeth