Disgrifiad

Mae’r catalog hwn yn dwyn ynghyd dros 2,300 o baentiadau olew o 64 o gasgliadau cyhoeddus ar draws siroedd gogledd a chanolbarth Cymru. (Y rhestr genedlaethol o baentiadau olew sy’n eiddo i’r cyhoedd.)