Disgrifiad

26 tudalen lliw llawn (21 x 29,7 cm) gyda weiren.
Lluniau tymhorol a dywediadau.
Dyddiadau pwysig a digon o ofod i chi ychwanegu eich dyddiadau chi.

Mae’r calendr hyn ar gael yn Gymraeg yn unig.

Sylwer: Mae dyddiad Hydref 19 yn ymddangos fel 18