Bu’r ffotograffydd John Clow yn tynnu lluniau ym mynyddoedd Eryri am dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae’r arddangosfa hon yn ddetholiad o’r printiau a fu’n eu harddangos, a’u cyflwynodd i gystadlaethau ac a’u defnyddiodd fel sail i’r sgyrsiau niferus a roddodd ledled y DU. Mae gan lawer, sydd â phrawf i’r perwyl hwnnw ar eu cefnau, ei stamp personol arnynt, ac maent wedi’u llofnodi, eu teitlo a’u dyddio. Maen nhw i gyd wedi’u gosod yn sych er mwyn gwydnwch ac yn cynrychioli cipolwg unigryw ar yrfa meistr o ffotograffydd tirwedd, yn ogystal â phortread dramatig ac atmosfferig o’r mynyddoedd yr oedd yn eu caru yn wreiddiol fel dringwr, ac yn ddiweddarach fel ffotograffydd. Bydd llyfrau braslunio a lluniau dyfrlliw bach John Clow hefyd yn cyd-fynd â’r arddangosfa.

Mae’r holl brintiau ar werth ac rydym yn ddiolchgar i MOMA Machynlleth am roi’r cyfle i ni ymestyn yr arddangosfa a ddangoswyd gyntaf ddiwedd 2022 yn Ffotogaleri, Machynlleth.