Yn addas i’r teulu cyfan, mwynhewch y perfformiad yma o’r Ŵyl am ddim yn yr awyr agored ar ddiwrnod y farchnad ym Machynlleth.

This event is supported by Celtic Neighbours.
Tocynnau:

Digwyddiadau ‘naid’ yw ein perfformiadau yn yr awyr agored a gynhelir ar adegau rheolaidd o gwmpas y dre. Does dim angen rhagarchebu, er y dylech nodi efallai y bydd angen i ni reoli nifer y bobl sy’n ymgynnull i wylio’r rhain, yn unol ag unrhyw gyfyngiadau pellter cymdeithasol a chapasiti a all fod yn eu lle ar y pryd.

Gwybodaeth am yr Ŵyl:

Cael gwybod mwy am Ŵyl Machynlleth a darllen ein Cwestiynau Cyffredin yn ei chylch.

Darllen Mwy