BANK JOB (dim sgôr) UK 2021 87 munud, cyfarwyddwyd gan Dan Edelstyn and Hilary Powell. 

Tickets £5 (£3 under 15s) on the door

https://www.youtube.com/watch?v=DPcoGu162Fk&t=13s

 

Mae cwpl gwneuthurwr ffilm ac arlunydd yn ymuno â’u cymuned leol i ymgymryd â’r byd cyllid trwy sefydlu banc, argraffu eu harian eu hunain a dinistrio gwerth miliwn o bunnoedd o ddyled llog uchel. Taith ryfeddol tuag at ddyfodol lle mae arian yn gweithio i ni i gyd. Mae gwaith Dan Edelstyn a Hilary Powell yn ymchwiliad craff a ddoniol i fyd tywyll dyled, gan archwilio sut mae cymuned yn Walthamstow, Llundain, yn dod at ei gilydd i greu eu harian eu hunain, archwilio sut mae arian a dyled yn cael eu creu yn ein heconomi, ac i ofyn cwestiynau pwysig am sut y gellid newid y system o greu arian o’u plaid. Rhan ddogfen, rhan o brosiect celf!

‘Archwiliad cymhellol i bwll arian dwfn a thywyll, gyda ffocws craff, byw ar y ddynoliaeth yng nghanol ymdrechion artistig a chymdeithasol’ – HeyUGuys.