Yn un o’r digwyddiadau mwyaf cyffrous yn y byd celf yng Nghymru, bydd ail arddangosfa Artistiaid Ifanc Cymru – Young Welsh Artists yn arddangos gwaith artistiaid dan 30 oed sy’n gweithio yng Nghymru.

Bydd yr arddangosfa’n cyflwyno naw artist gyrfa gynnar o bob rhan o Gymru y mae eu disgyblaethau’n amrywio o serameg a ffotograffiaeth i baentio a gosodiadau.

Gwahoddwyd dau guradur gwadd, Mari Elin Jones a Lloyd Roderick, yn ôi lwyfannu’r arddangosfa am yr ail flwyddyn:

Mae Mari Elin Jones yn guradur, artist ac awdur sydd â diddordeb ym mhob agwedd ar ddiwylliant Cymru a’r amgylchedd. Mae hi wedi gweithio fel curadur arddangosfeydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru er 2013 ac wedi bod yn allweddol wrth lwyfannu arddangosfeydd fel Distillation (Shani Rhys James, 2015), A Welsh Focus on War and Peace (Philip Jones Griffiths, 2015), Mametz ( Aled Rhys Hughes, 2016) a Kyffin Williams: Tu ôl i’r Ffrâm (2018).

Mae Lloyd Roderick yn ymchwilydd a churadur sydd â diddordeb yn niwylliant gweledol Cymru. Mae wedi cyhoeddi yn O’r Pedwar Gwynt a Art Libraries Journal. Trefnodd ei arddangosfa gyntaf, Wales and the Modern Movements Revisited a edrychodd ar arfer modernaidd yng Nghymru yn yr 20fed ganrif yn yr Ysgol Gelf, Aberystwyth yn haf 2019.

Twitter: @aic_ywa

Instagram: @aic_ywa