Disgrifiad

Daeth Geoff Ogden (1929-1997) i Gernyw o ogledd-orllewin Lloegr lle bu’n ei gynnal ei hun drwy lanhau ffenestri a chloddio beddau. Yn y pen draw golygai effeithiau’r gwaith yma na fedrai baentio yn yr awyr agored ond llwyddon ni yn 2015 i gasglu digon o’i dirluniau gogoneddus o West Penwith i gynnal arddangosfa ohonynt ym MOMA Machynlleth. Braint i ni oedd hi ac yn dipyn o agoriad llygaid i ymwelwyr.


Darganfod mwy

Mae gan Geoff Ogden 3 gwaith ar-lein

Porwch destunau tebyg: Blodau Bywyd llonydd Tu Mewn Adeilad

Mae gennym 155 Paentiadau ar-lein.