Disgrifiad

Ychwanegiad mawr ei groeso at y Casgliad yw’r portread o’r Athro Ian Parrott gan Daphne Todd, nid yn unig oherwydd mai Daphne oedd Llywydd benywaidd cyntaf Cymdeithas Frenhinol y Peintwyr Portreadau ond hefyd oherwydd ei fod yn gadael i ni ddathlu’r cyfraniad a wnaethai Ian i’r Tabernacl. Bu ei gefnogaeth yn y dyddiau cynnar i Ŵyl Machynlleth a Chyfeillion y Tabernacl heb ei hail ac roedd yn annwyl gan bawb.

Ruth Lambert. Mawrth 2021


Darganfod mwy

Mae gan Daphne Todd 1 gwaith ar-lein

Porwch destunau tebyg: Pobl Portread Tu Allan Adeilad Tu Mewn Adeilad

Mae gennym 149 Paentiadau ar-lein.