Disgrifiad

Mae Cystadleuaeth Gelf y Tabernacl wedi’i chynnal bob blwyddyn (ac eithrio 2020) er 1993 gan gyflwyno llawer o artistiaid newydd i’r cyhoedd.
Daeth Theo i’n sylw yng Nghystadleuaeth Gelf y Tabernacl 2017. Ar ôl hynny, pan gynigiwyd cyfle iddo i deithio ar long arolygu yn yr Antarctig cytunon ni fel oriel i gefnogi ei gais. Canlyniad y cydweithrediad yma oedd y ddau waith hyn ar adladd y morfila yn Ne Georgia.


Darganfod mwy

Mae gan Theo Crutchley-Mack 2 gwaith ar-lein

Porwch destunau tebyg: Diwydiannol Hanes Tirlun Tu Allan Adeilad

Mae gennym 155 Paentiadau ar-lein.