Mae’r chwaraewr sacsoffon a chlarinét chwedlonol o Iwerddon Keith Donald yn ymuno â’r bardd a’r dramodydd arobryn lleol Damian Gorman ar gyfer noson unigryw o gerddoriaeth a barddoniaeth i ddathlu Dydd Santes Ffraid, a’r ŵyl dymhorol Imbolc.

Daw’r ddau artist gwefreiddiol hyn at ei gilydd i archwilio themâu iachâd, amddiffyniad a thrafod trawma wrth hau hadau tymor newydd, wrth i ni basio o dywyllwch y gaeaf i dymor cynhesach y gwanwyn, bywyd newydd a thwf.