Wedi’i dethol gan y curadur gwadd Jill Piercy, mae Celf Menywod yng Nghymru – Golwg Bersonol yn cynnwys 27 o artistiaid y mae Jill wedi’u nabod a’u harddangos dros flynyddoedd lawer. Mae’r gweithiau’n amrywiol iawn gan gynnwys cerameg, gweithiau wedi’u pwytho a cherfluniau yn ogystal â phaentio ffigurol a hanaethol.

 

Mae’r artistiaid yn cynnwys:

 

Bev Bell-Hughes, Brenda Chamberlain, Glenys Cour, Claire Curneen, Roz Hawksley, Maria Hayes, Mary Griffiths, Julia Griffiths Jones, Eileen Harrisson, Catrin Howell, Christine Kinsey, Mary Lloyd Jones, Shani Rhys James, Alison Lochhead, Sally Matthews, Eleri Mills, Christine Mills, Sally Moore, Wendy Murphy, Rachel Rea, Luned Rhys Parri, Marged Pendrell, Helen Pugh, Audrey Walker, Catrin Webster, Meri Wells, Catrin Williams.

 

Bydd cyfres o sgyrsiau a chyhoeddiad i gyd-fynd â’r arddangosfa.

 

Cefnogwyd gan Sefydliad Paul Mellon Centre.