Wedi’i dethol gan y curadur gwadd Jill Piercy, mae Celf Menywod yng Nghymru – Golwg Bersonol yn cynnwys 27 o artistiaid y mae Jill wedi’u nabod a’u harddangos dros flynyddoedd lawer. Mae’r gweithiau’n amrywiol iawn gan gynnwys cerameg, gweithiau wedi’u pwytho a cherfluniau yn ogystal â phaentio ffigurol a hanaethol.

 

Mae’r artistiaid yn cynnwys:

 

Bev Bell-Hughes, Brenda Chamberlain, Glenys Cour, Claire Curneen, Roz Hawksley, Maria Hayes, Mary Griffiths, Julia Griffiths Jones, Eileen Harrisson, Catrin Howell, Christine Kinsey, Mary Lloyd Jones, Shani Rhys James, Alison Lochhead, Sally Matthews, Eleri Mills, Christine Mills, Sally Moore, Wendy Murphy, Rachel Rea, Luned Rhys Parri, Marged Pendrell, Helen Pugh, Audrey Walker, Catrin Webster, Meri Wells, Catrin Williams.

 

Bydd cyfres o sgyrsiau a chyhoeddiad i gyd-fynd â’r arddangosfa.

 

Cefnogwyd gan Sefydliad Paul Mellon Centre.


Gweithiau a arddangosir

Bwystfil

Catrin Howell

£1370

Capel

Luned Rhys Parri

£890

Christine

Shani Rhys James

£1900

Cwm Rheidol

Mary Lloyd Jones

£1250

Nain’s jug

Wendy Murphy

£2200

Red Sail

Rachel Rea

£95