Arlunydd lleol a chefnogwr brwd o MOMA Machynlleth yw Tecwyn Williams. Dechreuodd baentio ar ôl ymddeol yn dilyn gyrfa 40 mlynedd yn y diwydiant ynni niwclear. Mae’r holl elw o werthu’r portreadau hyn yn mynd tuag at Apêl Glasfryn.