Nod Credu yw gweithio tuag at gymdeithas lle gall gofalwyr o bob oed fwynhau ansawdd bywyd da fel y maent yn ei ddiffinio. Cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi yn eu rôl ofalu; A chael dewisiadau, llais a dylanwad.

Mae llawer o’r darnau wedi’u gwneud gan bobl yn ystod eiliadau tyngedfennol ym mywydau pobl ac mae ganddynt lawer iawn o arwyddocâd sentimental. Maent yn amhrisiadwy ac yn cwmpasu tristwch, gobaith, dicter, llawenydd, creadigaeth, colled a’r holl ystod o emosiynau dynol sy’n rhedeg trwy ein profiadau gofalu.