Mae’r artist Ruth Jên yn cyflwyno casgliad o waith sy’n edrych nid yn unig ar wlân fel defnydd ond hefyd ar gneifio defaid, clustnodau a’r traddodiadau cymdeithasol sy’n gysylltiedig â diwrnodau cneifio.