Robyn Lyn
Gwawr Edwards
Trystan Lewis
Menna Griffiths
Dilwyn Morgan

 

Mae tri unawdydd eithriadol o Gymru yn dod ynghyd i roi noson i’w chofio i ni. Mae’r perfformwyr arobryn hyn yn cynrychioli’r gorau o ran canu Cymraeg yn yr ardal a byddant yn ymuno â ni am noson amrywiol o gerddoriaeth. Gyda’r gyfeilyddes enwog Menna Griffiths yn ymuno â nhw a Dilwyn Morgan yn eu cyflwyno, mae rhaglen ein tri unawdydd yn addo noson o chwerthin, emosiwn a chanu penigamp.