Nid yw tocynnau ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn bellach ar werth ond
byddant ar gael i’w prynu wrth y drws.

Er bod yr awdur a’r darlledwr Mike Parker yn byw yng nghanolbarth Cymru, mae ei waith fel awdur teithio yn mynd ag ef dros Ewrop i gyd. Llyfr diweddaraf Mike yw On the Red Hill, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn am lyfr nad yw’n ffuglen. Daeth y llyfr hefyd yn ail yng ngwobr Weinwright am ysgrifennu am natur.

Dywedodd Jan Morris wrth Mike unwaith mai A Machynlleth Triad oedd yr unig lyfr iddi ysgrifennu a ddenodd lythyr o ymateb gan ddarllenydd. Ddwy flynedd wedi ei marwolaeth, bydd Mike yn cynnig llythyr caru i’r llyfr hwn, gan ei osod yng nghyd-destun gweithiau eraill am Fachynlleth gan George Borrow, Beatrix Potter, Peter Sagar a Byron Rogers. Mae Machynlleth yn dref hudolus, i’w thrysori o ran geiriau, a phopeth arall hefyd.

Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, o’r 15fed o Dachwedd 2021 bydd angen i chi defnyddio’r pàs COVID y GIG i ddangos statws brechu llawn neu Brawf Llif Ochrol negyddol arnoch i fynychu unrhyw ddigwyddiadau yn yr ŵyl .

Rhaid i chi wneud cais am Bàs COVID y GIG drwy wefan y GIG:

https://covid-status.service.nhsx.nhs.uk/