Josh Cooper yn siarad am yr hyn sy’n digwydd yn ystod bloedd a pheryglon ‘riptides’.

Rhodd Awgrymedig: £5