Dewch i ddysgu egwyddorion sylfaenol mono-argraffu ac argraffu cerfweddol. Cyfle i arbrofi gydag inciau a rholwyr, gadael i’ch dychymyg arwain y ffordd a gwneud dipyn o lanast!

Cofiwch wisgo dillad pob dydd a dod â ffedog os dymunwch.

Am ddim ond rhaid archebu lle ymlaen llaw.