Dewch i ddysgu egwyddorion sylfaenol mono-argraffu ac argraffu cerfweddol. Cyfle i arbrofi gydag inciau a rholwyr, gadael i’ch dychymyg arwain y ffordd a gwneud dipyn o lanast!

Cofiwch wisgo dillad pob dydd a dod â ffedog os dymunwch.

Am ddim ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Archebwch docyn i’r gweithdy hwn trwy’r tudalen Saesneg (Cliciwch y ddolen yn y dde uchaf)