Mae sylw enwog Richard Strauss am osod Act 1 o libreto Hugo von Hofmannsthal i Der Rosenkavalier yr un mor berthnasol i lawer o’r caneuon yr ysgrifennai Strauss drwy gydol ei fywyd. Yn wir, cân oedd ei waith olaf yn 84 oed a gyfansoddwyd dim ond deg mis cyn ei farwolaeth i un o’i hoff sopranos, Maria Jeritza. Dim ond yn awr rydyn ni’n dechrau cael mesur cyfraniad y cyfansoddwr yma i’r traddodiad lieder Almaenig. Ond fe erys y cwestiynau: a oedd y caneuon yn labordy ar gyfer yr operâu, ai dim ond i ennill tomen o bres roedden nhw neu’n gyfle i fodloni rhyw angerdd personol dros y llais soprano?