Yn nodwedd unigryw o’r diwylliant Cymraeg, dyma wledd o emynau’n cael eu canu mewn pedwar llais gan y gynulleidfa o dan faton arweinydd corawl. Mae Gŵyl Machynlleth yn eich croesawu i barhau’r traddodiad hwn drwy agor gyda’i Chymanfa Ganu flynyddol ei hun.

Mae hwn yn ddigwyddiad di-docyn.