Ymunwch â Chlwb Llyfrau’r Tabernacl
Ers bron i 20 mlynedd, mae Clwb Llyfrau’r Tabernacl yn ddigwyddiad misol rheolaidd ym MOMA Machynlleth.Cynhelir y cyfarfodydd ar y dydd Gwener cyntaf ym mhob mis am 2.00 tan 3.30yp.

Dewisir y llyfrau drwy rota ac fel arfer penderfynir ar y teitlau 3 mis ymlaen llaw.

Mae croeso bob amser i aelodau newydd ymuno â’r clwb.