“Wrth i’r cysylltiadau rhwng y gweithiau celf detholedig esblygu yn fy meddwl, mi sylweddolais fod yna thema gref o ran tirwedd ac iaith Cymru’n gyffredinol yn ymffurffio a dylai presenoldeb y dodrefn bwysleisio ymdeimlad â hanes.” Jane Parry