Bydd y sgwrs hon yn edrych ar y cysyniad o “dirwedd” a sut mae artistiaid benywaidd yn herio ac yn ailfeddwl ein perthynas â’r dirwedd drwy eu gwaith celf a phaentio’n benodol.

Astudiodd Catrin Webster (g. 1966 Caerdydd) ar gyfer BA mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Celfyddyd Gain Slade, Coleg Prifysgol Llundain (1987-91); Uwch Ddiploma Ôl-Raddedig mewn Celfyddyd Gain (1991 – 93) a doethuriaeth dan y teitl Intimate Distance, Prifysgol Cymru (2006-10). Ar hyn o bryd, Athro Ymarfer yw hi yng Ngholeg Celf Abertawe.

Archebwch docyn i’r sgwrs hon trwy’r tudalen Saesneg (Cliciwch y ddolen yn y dde uchaf)