Tocynnau ar gael ar y drws

Mae Aoife Ní Bhriain, sy’n hanu o Ddulyn, yn un o feiolinyddion mwyaf amryddawn a dawnus ei chenhedlaeth, yn gerddor disglair sy’n feistrolgar ym maes cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth ei threftadaeth draddodiadol Wyddelig. Ar draws Môr Iwerddon, ar arfordir gorllewinol Cymru, mae’r delynores Catrin Finch hefyd wedi adeiladu gyrfa glasurol drawiadol ac wedi mentro i dir cerddorol newydd, yn fwyaf nodedig trwy ei chydweithrediadau gwobrwyedig gyda Seckou Keita a Cimarron.

Gyda’i gilydd, mae Aoife a Catrin yn ffurfio deuawd feistrolgar aruthrol, sy’n awyddus i archwilio byd cerddorol o bosibiliadau, her a darganfyddiad creadigol, wedi’u hysbrydoli gan lu o ddylanwadau ac wedi’u cysylltu gan ddiwylliannau eu gwledydd genedigol. Denodd eu perfformiadau cyhoeddus cyntaf yn Lleisiau Eraill Aberteifi ym mis Tachwedd 2022 ganmoliaeth frwd gan y gynulleidfa.

Bydd eu deunydd newydd rhyfeddol a gwreiddiol yn cael ei ryddhau ar eu halbwm cyntaf, Double You, Hydref 2023.