Bydd y ddeuawd gwobrwyedig Catrin Finch a Seckou Keita yn teithio’r DU yn 2022 i ddathlu pen-blwydd yn ddeg oed eu cydweithrediad cerddorol ysbrydoledig sy’n cyfuno Cymru a Senegal, y delyn a’r kora, y clasurol a’r traddodiadol, diwylliannau gwahanol a dynoliaeth gyffredin.

Caiff yr achlysur ei farcio dwy rhyddhau ECHO, trydydd albwm y deuawd ym mis Mai 2022, buddugoliaeth dyner partneriaeth hynod, a ddisgrifir fel “un o actau cerddoriaeth byd mwyaf poblogaidd y degawd hwn” (Songlines), sydd wedi gwefreiddio cynulleidfaoedd yn eu miloedd.

Mae Catrin yn canu’r delyn, a Seckou y kora o Orllewin Affrica, dau offeryn yn rhannu hanes hynafol o adrodd straeon ac adloniant llys a drosglwyddwyd ar hyd cenedlaethau. Wedi’u hysbrydoli gan eu cysylltiadau a’u gwreiddiau eu hunain, mae Catrin a Seckou yn creu rhywbeth sy’n gwbl bersonol iddyn nhw, gan gyflwyno deialog unigryw o ddiwylliannau a chynghrair gerddorol o empathi prin.

Mae eu dau albwm blaenorol, Clychau Dibon (2013) a SOAR (2018), wedi ennill sawl gwobr a chafodd Catrin a Seckou eu henwi fel Deuawd/Band Gorau yng Ngwobrau Gwerin diweddaraf BBC Radio 2. Mae eu hud atmosfferig yn croesi ffiniau genre, o werin a byd i glasurol a chyfoes wrth i’w bysedd lifo fel llednentydd gwrthwynebol i mewn i un afon o sain.

TOCYNNAU: £20
[cliciwch yma i brynu tocynnau]

Mae’n ddrwg gennym eich hysbysu bod y dyddiad ar gyfer Catrin Finch, Seckou Keita yn Y Tabernacl Machynlleth ar 12 Mehefin 2021 Mai wedi’i symud i ddydd Sadwrn 28 Mai 2022. Byddwn yn trosglwyddo’ch archeb yn awtomatig i’r dyddiad newydd (byddwch hefyd yn cadw’r un seddi a ddyrannwyd i chi yn wreiddiol), felly nid oes angen i chi wneud unrhyw beth arall. Bydd eich tocynnau presennol yn dal i fod yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd. Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.