Detholiad o waith o Gasgliad y Tabernacl gan gynnwys gweithiau gan Graham Arnold, Malcom Ryan, Sid Burnard a Charles Hubert Brannam.