Gan ddechrau gyda llond dwrn o baentiadau pwysig ym 1986, mae’r Ymddiriedolaeth wedi hel casgliad parhaol sydd nawr yn cynnwys dros 400 o weithiau, yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau a themâu. Mae’r Ymddiriedolaeth yn hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu, waeth pa mor fawr neu fach.

Llun: Annie Giles Hobbs