Artist Cymreig uchel ei pharch yw Annie Giles Hobbs. Mae’n cymryd misoedd lawer i greu’r arwynebau cyfoethog y gwaith a gynhwysir yn yr arddangosfa hon. Mae agweddau ar y ffigwr dynol a ffurfiau anifeiliaid fel adar a chŵn yn cyfuno ac yn dod i’r amlwg mewn ffurfwedd freuddwydiol. Ceir cyfeiriadau at chwedloniaeth Geltaidd a phaentio Gothig a Dadeni Cynnar.