Cerdd Machynlleth Music

Mae’n bleser gennym groesawu Braimah yn ôl ac aelodau iau’r teulu hynod dalentog ac unigryw hwn sydd wedi mynd â’r byd cerddorol ar ei draed yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Noson na ddylid ei cholli. Rhaglen i’w chyhoeddi yn nes ymlaen.

Hyrwyddir gan Glwb Cerddoriaeth Machynlleth Rhif Elusen Gofrestredig 701737