Disgrifiad

Yn Ysbryd Ystrad Fflur, gwelwn unwaith eto yr artist, y bardd a’r hanesydd yn dod ynghyd i ddarparu dehongliad unigryw o hanes a thirwedd Ystrad Fflur a’i stad.  Ysbrydolwyd y cyhoeddiad gan bwysigrwydd Ystrad Fflur i Gymru a’i phobl.